Consultoria TEDA

L'Anàlisi Exploratòria de Dades de Talent de Steelter és un servei de consultoria especialitzada a aprofundir en la comprensió de les dades competencials, tant individuals com del grup. 

Donem una resposta objectiva als reptes plantejats, sustentada en les dades analitzades amb processos de Machine Learning assistit pels nostres psicòlegs.

Algunes de les aplicacions més importants de TEDA es centren en:

 • Anàlisis i creació de Perfils de Referència
 • Traducció de competències
 • Prediccions de conducta
 • Anàlisis de conducta grupal
 • Anàlisis de conductes específiques
 • Alineament estratègic
 • Gestió d’equips
 • Auditories de talent
 • Anàlisis objectiu del potencial

Vols ...

- identificar les necessitats formatives del teu equip?
- tenir més inputs alhora de promocionar qualsevol empleat?
- evitar que empleats del teu equip canviin d’empresa?

Coneixes ...

- el rendiment individual de cada empleat? 
- els estils de lideratge de cada empleat? Qui pot liderar?

Sabries ...

- identificar a empleats dins l’empresa per cobrir vacants?

 

A Steelter et donarem les respostes i les solucions a totes aquestes preguntes…

cercle

T'interessa mantenir un bon clima dins de l'organització?

Les analítiques de Steelter ajuden a identificar les causes del desgast, les característiques dels empleats amb millor rendiment, quins departaments necessitaran més formació i en quines habilitats, i on es troben les grans mancances de competències.

Creus que tots els empleats comparteixen els mateixos valors, objectius i cultura? I els nous empleats?

Volem ajudar-te a reclutar, retenir i desenvolupar als millors professionals. Amb l’eina Steelter pots trobar l’alineament que necessites dins de l’organització en:

Valors

Tots aquells principis ètics i professionals que la teva empresa es compromet a respectar durant tota l’activitat.

Cultura

Tots aquells principis que conformen la personalitat de l’empresa i que estableixen les bases dels seus processos i actituds.

Objectius

Escenaris o condicions que la teva empresa intentarà obtenir en un futur, gestionant el capital i els recursos en el present.

Sabries definir els valors, la cultura i els objectius a la teva empresa?

 • Prova-ho

Ajuda a la contractació

T’agradaria mantenir al personal a llarg plaç dins de l’organització?

La contractació amb gestió de talent va més enllà de cobrir un lloc de treball, implica l'alineament del candidat amb l'estratègia de l'organització i descobrir el seu potencial per a un encaix a llarg termini.

En relació a un màxim de 3 finalistes en un procés de reclutament, el nostre equip de psicòlegs ajuda a prendre la decisió final analitzant el perfil dels finalistes i organitzant una sessió on el reclutador pot fer les preguntes necessàries que aclareixin dubtes i ajudin a la presa de decisions. 

Necessites ajuda? Contacta amb nosaltres!

Per aquest servei és necessari disposar dels informes de les persones, ja siguin SPA o ICARO, però no s’inclouen entrevistes als finalistes.

 • Registra't gratis
cercle

Ens importen les persones, els seus valors i la seva alineació amb l'organització, per això assegurem un impacte tangible en la gestió del talent.

Identificació del talent intern

Steelter proporciona la informació necessària per saber quines habilitats té la persona, quines ha d'adquirir i en quin grau per desenvolupar la seva carrera a l'empresa.

Aportem el nostre coneixement a directius i els seus equips per analitzar, dissenyar i assolir les metes en la gestió de talent alineades amb la seva estratègia empresarial.

Comença ja a conèixer el talent dins de la teva empresa per convertir-lo en un avantatge competitiu i estratègic.

 • Registra't gratis
cercle

Identificació d’estils de lideratge

Amb l’informe SLS (Steelter Leadership Styles) podràs identificar els diferents estils de lideratge

Afiliatiu

- Crea harmonia i construeix llaços emocionals
- Les persones són el primer
- Empatia, construcció de relacions i comunicació
- Òptim per curar les desavinences d’un equip o motivar en circumstàncies estressants
- Impacte al clima positiu

Formatiu

- Desenvolupa les persones per al futur
- Promou a que les persones intentin fer les coses
- Desenvolupament d’altres, empatia, autoconsciència
- Ajuda a les persones a millorar l’exercici o les fortaleses de llarg termini
- Impacte al clima positiu

Democràtic

- Forja consensos mitjançant la participació
- Escolta les opinions dels altres
- Col·laboració, lideratge d’equip, comunicació
- Òptim per construir consens o obeir aportacions de treballadors valuosos
- Impacte al clima positiu

Exemplar

- Fixa als estàndards per a l’exercici
- Vol que els altres facin com ell
- Consciència, orientació a l’èxit, iniciativa
- Adequat per obtenir resultats ràpids d’un equip motivat i competent
- Impacte al clima negatiu

Orientatiu

- Mobilitza les persones cap a una visió
- Orienta a les persones que vagin amb ell
- Autoconfiança, empatia, catalitzador del canvi
- Adequat per brindar una visió nova o orientació clara
- Impacte al clima fortament positiu

Coercitiu o autoritari

- Exigeix compliment immediat i que es faci el que diu
- Impuls a l’èxit, iniciativa, autocontrol
- Per a una transformació o empleats amb problemes
- Impacte al clima negatiu

Descobreix l’estil de lideratge que tenen els teus empleats o quin és més característic per a cada un.

 • Registra't gratis

Informe d’encaix a l’equip

Pensat per a llocs amb responsabilitat directiva i disposant de l’anàlisi de la resta de l’equip, es fa una valoració de l’encaix de la persona amb la resta de membres de l’equip directiu per tal de trobar sinèrgies o friccions que puguin afectar als objectius estratègics.

Es pot realitzar tant per a candidats a un lloc de responsabilitat com per a membres existents.

Perfil de referència sobre anàlisis de dades

Es creuen tant la Descripció de Lloc de Treball com les dades de les avaluacions Steelter així com altres dades que el client consideri que aporten valor. 

L’objectiu és definir un perfil de referència d’acord amb els comportaments i competències que aporten valor a la funció des d’un punt de vista psicomètric i recolzat per l’anàlisis de dades amb processos d’Intel·ligència Artificial. 

**Preu limitat a una mostra de 20 persones avaluades. 
**Per a mostra de més persones cal pressupost específic.

Perfil de referència sobre Descripció de Lloc de Treball

Partint de la descripció del lloc de treball facilitada pel client, l’equip de psicòlegs genera un perfil de referència sobre una base teòrica. 

Inclou una sessió de treball prèvia a l’anàlisi i una de devolutiva amb el client.

Plans de carrera i successió

L’existència d’un pla de successió a l’empresa et permet treballar amb un horitzó temporal més o menys nítid. 

D’aquesta manera pots preparar els empleats perquè, eventualment, adquireixin noves responsabilitats.

Amb l’eina Steelter mesurem el rendiment dels treballadors per construir plans de carrera efectius i, per tant, facilitar la successió als llocs més sensibles amb talent intern.

D'una banda es protegeix davant de possibles baixes sensibles i, de l'altra, motives la plantilla amb plans de carrera.

Formació

Impartim cursos de formació específics per aprofundir en la interpretació de perfils competencials i capacitar-se en l'anàlisi i la definició estratègica de perfils i conductes segons la metodologia Steelter.

La formació a l'empresa és l'increment del potencial de l'empresa a través del perfeccionament professional i humà de tots els empleats.

Finalitats de la formació:

 • Desenvolupament del capital humà
 • Optimització del rendiment
 • Capacitació del personal
 • Millora de la motivació i de la integració a l'empresa
 • Increment de la satisfacció laboral
 • Desenvolupament de plans de carrera i successió
 • Desenvolupament de projectes
 • Resolució de problemes concrets
 • Efectes sobre el personal: disminució de l'absentisme, augment de puntualitat, etc.
 • Efectes sobre l’activitat directiva: millora la comunicació i el clima laboral, etc.

Sol.licita una demo gratuïta

Descobreix tot el potencial de Steelter