Test Steelter

Qüestionari online de 5 minuts

Steelter Lite:

 1. Escollir 12 afirmacions amb les que et sents més identificat.
 2. Escollir 12 afirmacions de com creus que els altres et veuen.


Steelter Pro: 

 1. Escollir 12 afirmacions amb les que et sents més identificat.
 2. Escollir 4 avaluadors per realitzar el mateix test sobre els teus comportaments més observables.

Omple el formulari i descobreix tot el potencial de les teves persones.

 • Registra't gratis
cercle

Competències analitzades

Habilitats

 • Pensament estratègic
 • Pensament funcional
 • Excel·lència 
 • Orientació al client 
 • Pensament crític
 • Iniciativa 
 • Creativitat Execució / Presa de Decisions 
 • Lideratge 
 • Organització / Direcció
 • Treball en equip
 • Expressió 
 • Empatia 
 • Diplomàcia 

Valors

 • Fortalesa
 • Justícia
 • Temprança
 • Prudència
 • Responsabilitat
 • Lleialtat / honor / integritat
 • Tolerància
 • Humilitat

Actituds

 • Positivitat 
 • Pragmatisme 
 • Passió 
 • Disciplina

Hipòtesis de personalitat

 • Obertura a l’experiència
 • Escrupolositat
 • Extraversió
 • Afabilitat
 • Estabilitat emocional

Manual d'interpretació

Per a una correcta interpretació dels resultats del qüestionari, cal conèixer la metodologia Steelter, així com tenir coneixements professionals adequats.
El manual és una guia per entendre i conèixer els resultats obtinguts.

Més informació dels informes Steelter

SPA | Steelter Professional Assessment

Les puntuacions es distribueixen respecte la mostra poblacional.

Les dades permeten fer processos d'avaluació comparativa, trobar clústers i tendències de comportament de grups, així com relacionar-los entre ells i en comparació amb individus.

Per una adequada comprensió i lectura d’aquest informe és recomanable tenir els coneixements professionals adequats.

Objectius de l’informe:

 • Anàlisis detallat del perfil competencial i conductual.
 • Anàlisis de dades

SBA | Steelter Behaviour Appraisal

Aquest informe divideix la conducta en 6 dimensions que faciliten la comprensió del perfil de la persona en les diferents facetes i que seran indicadors útils del comportament esperable en el seu desenvolupament professional.

L’informe també adverteix de les 3 principals fortaleses, l’actitud dominant, els 2 valors més importants i 2 àrees de millora.

Objectius de l’informe: 

 • Devolutiva a l’avaluat.
 • Lectura descriptiva.

Model ICARO

Aquest informe analitza els trets d’origen, que són els que marquen les pautes de comportament.

5 Competències

 • Integració: Mesura la voluntat de cooperació i integració social.
 • Comunicació: Mesura la capacitat d'observar, de relacionar idees i d'expressar-les.
 • Adaptació: Mesura la resposta a les exigències de l’entorn.
 • Resolució: Mesura la capacitat de planificar i dominar les respostes impulsives.
 • Organització: Mesura la capacitat de coordinar i combinar recursos.

Hipòtesi de conducta

 • Com és la persona, des del punt de vista professional.
 • Com actua a la feina.
 • Què necessita per desenvolupar-ne el potencial.
 • Què la motiva.
 • Què la molesta

SLS | Steelter Leadership Styles

a puntuació és de 0 a 100 per a cada estil i el valor obtingut denota en aquesta escala la disponibilitat de l'avaluat a aplicar cadascun dels estils de manera natural; en conseqüència, la puntuació obtinguda demostra també com de confortable se sentirà la persona quan hagi d'aplicar cada estil.

Aquesta informació és de gran rellevància perquè el directiu reconegui les seves fortaleses i debilitats com a líder i així poder orientar-se millor cap a la consecució dels objectius. La comparació de les dades amb les de l’equip o els adlàters permet trobar sinergies en benefici de l'organització.

Davant processos de selecció o successió, l'organització tindrà informació de rellevància per alinear estratègicament el nou líder amb els valors i la cultura, així com als reptes estratègics definits.

Aquest informe ofereix informació de gran valor per fer créixer les persones dins de la pròpia organització i orientar-les cap a aquells reptes que els siguin més afins, aconseguint augmentar la retenció del talent alhora que els resultats.

L'informe també dona com a resultat l'impacte que genera el líder al clima laboral, mesurat en una escala de 0 a 10 punts, sent 0 un clima negatiu i 10 un clima excel·lent. Aquesta puntuació pretén ajudar el líder a entendre quin és el seu efecte sobre l'organització i poder prendre consciència per millorar el clima laboral.

Objectius de l’informe:

 • Desenvolupament professional
 • Creixement personal
 • Intel·ligència emocional directiva

Avaluació DIGCOM

Segons la UNESCO, la competència digital es defineix com a ús crític i segur de les Tecnologies de la Societat de la Informació per al treball, l’oci i la comunicació.

Suposa un conjunt de coneixements, habilitats, actituds i estratègies que es requereixen per a l'ús dels mitjans digitals i de les tecnologies d'informació i comunicació, i és una de les vuit competències clau necessàries per a la formació al llarg de la vida.

La comunicació i col·laboració: comunicar en entorns digitals, compartir recursos en línia, connectar i col·laborar amb altres persones mitjançant eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes; consciència intercultural.

La creació de contingut digital: crear i editar nous continguts (textos, imatges, vídeos...), integrar coneixements i reelaborar continguts previs, fer produccions artístiques, continguts multimèdia i programació informàtica, saber aplicar els drets.

La seguretat: protecció personal, protecció de dades i de la identitat digital, ús de seguretat, ús segur i sostenible.

La resolució de problemes: identificar necessitats i recursos digitals, prendre decisions per seleccionar les eines digitals apropiades segons la necessitat o finalitat, resoldre problemes conceptuals i tècnics a través de mitjans digitals, ús creatiu de la tecnologia, actualitzar la competència pròpia i altres.

Avaluació customitzable

En aquest tipus d’avaluació, a més a més de personalitzar les preguntes, també poden ser:

 • Anònimes sense mostrar la identitat dels avaluadors.
 • De diferents tipus: numèrica, de selecció i slider.

Sol.licita una demo gratuïta

Descobreix tot el potencial de Steelter